جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
کتابخانه « صفحه اصلى  

کتاب اجتهاد و تقليد 303 صفحه دارد. مؤلف معظم در مقدمه کتاب اوضاع ايران قبل پيروزي انقلاب را توضيح داده است. پس به شرح کتاب اجتهاد و تقليد تحريرالوسيله پرداخته؛ و دربردارنده مباحثي چون «اقسام مکلّف، معناي تقليد، شرائط مرجع تقليد، راه هاي ثبوت اجتهاد، اعلميّت و عدالت و گناهان صغيره و کبيره» است.
فهرست مطالب کتاب