جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
روزنامه ايران « معرفى و اخبار دفاتر « صفحه اصلى  

آيت الله لنكراني
امربه معروف نيازي به بودجه نداردآيت الله فاضل لنكراني, از مراجع تقليد در ديدار اعضاي ستاد احياي امر به معروف ونهي از منكر گفت:امر به معروف و نهي از منكر در همه جا و براي همه كس ودر هرزمان كاربرد دارد و هركس نسبت به افراد ديگر جامعه مسئووليت دارد.
معظم له يادآور شد كه امربه معروف و نهي از منكر نيازي به وجود بودجه و هزينه ندارد و اين تشكيلات طوري است كه هيچ دستگاهي نمي تواند اين جامعيت را داشته باشد. آيت الله لنكراني افزود:اگر انقلاب ما شكل نمي گرفت در ديگر كشورها اثري از انقلاب ديده نمي شد.
اين مرجع تقليد در ادامه جايگاه والاي فريضه امر به معروف و نهي ازمنكر در جامعه را مورد تاكيد قرار داد و انقلاب اسلامي را يكي از عنايات الهي دانست و گفت: در حال حاضر شيعه در تمام دنيا به وسيله انقلاب اسلامي شناخته شده است.