جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
روزنامه جمهورى اسلامى « معرفى و اخبار دفاتر « صفحه اصلى  

آية اللَّه العظمى فاضل لنكرانى:
مجلس، رفع فقر از جامعه را در صدر برنامه‏هاى خود قرار دهد.

روزنامه جمهورى


بهترين كارى كه مجلس هفتم مى‏تواند انجام دهد اين است كه فقر را در جامعه‏اسلامى كم كند.
اين مردم كه از همه چيز خود براى اسلام و انقلاب گذشتند بايد بيشتر موردتوجه قرار گيرند.
بخش خبرى شهرستان: حضرت آية اللَّه العظمى فاضل لنكرانى از مراجع عظام‏تقليد در قم در ديدار رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بر تلاش‏مجلس هفتم در جهت رفع فقر از جامعه تأكيد كردند.
ايشان اظهار داشتند: بهترين كارى كه مجلس هفتم مى‏تواند انجام دهد اين‏است كه فقر را در جامعه اسلامى كم كند و رسيدگى به امور فقرا و حتى بعضى‏از كارمندان دولت كه با مشكلات زيادى دست به گريبان هستند را در صدربرنامه خود قرار دهد.
ايشان ابعاد سياسى و معنوى خودكفايى كشور در برخى محصولات را مورداشاره قرار داده و خاطرنشان ساختند: اين مردمى كه از همه چيز خود براى‏اسلام و انقلاب گذشتند بايد بيشتر مورد توجه باشند.
آيت اللَّه العظمى فاضل لنكرانى افزودند: در مورد افزايش فرآورده‏هاى نفتى‏نبايد قيمت آنها را با كشورهاى ديگر مقايسه كرد چون ميزان دستمزدها دركشورهاى ديگر به مراتب بيشتر است و در مورد مسائل اقتصادى، كسانى كه‏امور اقتصادى مملكت را اداره مى‏كنند بايد شرايط و ويژگى‏هاى ايران راملاحظه كنند نه اينكه آنچه در كشورهاى ديگر دنيا پياده شده عيناً در كشور ماعملى كنند چون آنچه در تئورى گفته مى‏شود، غير از مرحله عمل است و لذابايد از افراد مجرب و كسانى كه در امور اقتصادى سابقه خوبى دارند و داراى‏قدرت تجزيه و تحليل و سابقه تجارى خوب در كشور هستند، استفاده شود.
ايشان با توجه به مشكل آب در قم از مسئولين خواستند نسبت به حل اين‏مشكل اقدام كنند. آيت اللَّه العظمى فاضل گفتند: قم پايگاه انقلاب است و از تمام كشورهاى دنيا،زائر و مسافر به قم مى‏آيد و اين كار براى قم لازم است.
ايشان افزودند: قم و مردم عزيز اين شهر با توجه به ايثارگرى‏هاى فراوانى كه‏در انقلاب داشته‏اند و جا دارد در آستانه 19دى يادى از شهداى عزيز آن روزبنماييم، بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند و انشاءاللَّه مشكلات شهر خصوصاًآب قم هر چه زودتر حل گردد.
در ابتداى اين ديدار دكتر سبحانى، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس‏شوراى اسلامى، با ارائه گزارشى از عملكرد اين كميسيون، تثبيت قيمت‏ها دربرنامه پنج ساله چهارم، رسيدگى به فقرا و محرومين و افزايش مقررى‏خانواده‏هاى تحت پوشش مؤسسات حمايتى را از مهم‏ترين اقدامات اين‏كميسيون برشمرد.