جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
تأليفات
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

اخبار >> پیام

فرمايشات مرجع عاليقدر شيعه حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى (مدظله العالى) كه پيرامون حوادث اخير حمله آمريكا به افغانستان در پايان درس خارج فقه در مسجد اعظم ايراد شده است.

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

متأسفانه ما مشاهده مى كنيم كه دنياى غرب و دولتمردان غربى هرچه از نظر ظاهرى و تكنولوژى و صنايع پيشرفت مى نمايند، به موازات آن تنزل در معنويات و عواطف انسانى پيدا مى كنند و روز به روز در تضييع حقوق بشر جلو مى روند. حوادثى كه در آمريكا واقع شده و هنوز عاملين آن حتى براى حكّام آن كشور روشن نيست و هنوز آمريكا مدركى ارائه ننموده است، اگر چه براى همه بسيار تأسف آور بود، و حادثه ناگوارى بود كه در زمان كوتاه عده اى از انسان ها كه در بين آنها عده اى مسلمان نيز وجود داشت از بين رفتند، و هر انسانى از اين حادثه متأثر است، لكن دنياى غرب بايد بداند كه مبارزه و مخالفت با تروريست از هزار و چهار صد سال پيش در مكتب اسلام وجود داشته است. تاريخ اسلام به خوبى گواهى مى دهد كه اين مكتب به شدت با اين گونه اعمال مخالف است. در قضيه مسلم بن عقيل در منزل هانى، او مى توانست ابن زياد را از بين ببرد و ديگر نه خود كشته شود و نه حادثه كربلا به وجود آيد، امّا چون اين عمل مخالف با دين اسلام بود، مسلم بن عقيل از آن امتناع نمود. بنابراين از قوانين مسلّم اسلام مخالفت با تروريسم است، مسلمانان به تبعيت از دين اسلام در صف اوّل مخالفين با تروريسم هستند. لكن امروزه متأسفانه مشاهده مى كنيم دولتى خود را متصدى مبارزه با تروريسم مى داند كه خود اوّل تروريسم است و اصلا در عالم كارى غير از اين ندارد. امروز آمريكا ادعا مى كند كه هر كشورى كه با من نباشد شريك ديگران است. خود اين حرف يك منطق تروريستى است. امروز زمان منطق و فكر و تعقل است. ما از آمريكا سؤال مى كنيم اسرائيل كه با وحشيانه ترين اعمال، مردم مسلمان فلسطين را به خاك و خون مى كشد مگر مولود شما نيست؟ ما اسرائيل را يكى از بزرگترين حكومت هاى تروريستى مى دانيم كه با حمايت آمريكا به كار خود ادامه مى دهد. امروزه اسرائيل نه تنها نسبت به مردم فلسطين عنوان تروريست را دارد، بلكه براى جهان اسلام تروريست است. آمريكا امروز با قلدرى تمام به مردم بى پناه و مظلوم و ستم كشيده افغانستان حمله كرده است. حوزه هاى علميه و علما و مراجع، انزجار خود را از اين اعمال جنون آميز اعلام مى نمايند. ما اگر چه طالبان را از اول نامشروع مى دانستيم و اكنون نيز مى دانيم، لكن از شما سؤال مى كنيم مگر شما طالبان را به وجود نياورديد؟ طالبان بعد از اسرائيل مولود نامشروع دوم آمريكا است. مردم مظلوم افغانستان، ستم هاى فراوانى را از طالبان ديده اند، لكن آيا به بهانه از بين بردن چند تروريست عقل و منطق اجازه مى دهد در اين شرايط ناگوار كه اين مردم هيچ امكان غذايى و دارويى ندارند اين چنين مورد هجوم بى رحمانه موشك هاى شما واقع شوند؟ آمريكا بداند جهان اسلام و دنياى انسانيت اين اعمال را محكوم مى كند و دير يا زود به اشتباه خود پى خواهد برد. اينجانب مناسب مى دانم كه حوزه هاى علميه و فضلا نسبت به حمله نظامى آمريكا به افغانستان بى تفاوت نباشند و از خود واكنشى نشان دهند.