جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
تأليفات
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

اخبار >> مناسبت

مهدی علیه السلام در روایات

و صفات و جزئیات زندگى آن مصلح جهانى، از پیامبر و سایر پیشوایان معصوم (ع)وارد شده است و علماى شیعه و سنى آن ها را در منابع معتبر خود آورده اند، بیرون از شمار است.
 از این رو فقط فهرست قسمتى از آن ها را مى آوریم: 48 حدیث در مورد این که حضرت مهدى (ع)نامش، نام مبارک پیامبر(ص)وکنیه اش، کنیه شریف پیامبر(ص؟ است نقل شده، 136 حدیث درباره این که حضرت مهدى (ع)دوازدهمین امام و آخرین پیشوا است آمده، 214 حدیث در مورد این که حضرتش دهمین فرزند امیرمؤمنان على (ع)است وارد شد192 حدیث در مورد این که آن حضرت از فرزندان حضرت فاطمه (ع)است ذکر شده، 308 حدیث در مورد این که وى، نهمین فرزند امام حسین (ع)است بیان شد ، 185 حدیث در مورد این که او، هشتمین فرزند امام سجاد است نقل شده، 103 حدیث در مورد این که او هفتمین فرزند امام باقر(ع است آمده، 202 حدیث در مورد این که او، ششمین فرزند امام صادق (ع)است وارد شده، 199 حدیث در مورد این که او، پنجمین فرزند حضرت موسى بن جعفر(ع)است ییان شده، 95 حدیث در مورد آین که او، چهارمین فرزند على بن موسى الرضا(ع)است آمده، 90 حدیث در مورد این که او، سومین فرزند جوادالائمه (ع)است نقل شد. 90 حدیث در مورد اینکه او، دومین فرزند امام هادى (ع)است آمده، 293 حدیث در مورد این که او فرزند بلافصل امام عسکرى (ع)نقل شده، 293 حدیث در باب ولادت با سعادت حضرتش آمده است، 14 حدیث درباره این که آن حضرت، پنهانى متولد شده است بیان شده، 318 حدیث راجع به این که عمر شریفش بسیار طولانى خواهد شد نقل شده است، 91 حدیث در مورد این که مدَت زیادى از انظار غایب و پنهان خواهد بود آمده است، 10 حدیث در مورد این که غیبت حضرتش به دو غیبت صغرى وکبرى تقسیم مى گردد ذکر شده است، 15 حدیث در مورد این که آیین وى، همان آیین مبین اسلام وکتابش قرآن است آمد ه، 47 حدیث در مورد این که وى جهانیان را به دین مبین اسلام دعوت مى نماید و در تمامى روى زمین حکومت واحد جهانى بر اساس قانون اسلام تشکیل مى دهد نقل شده، 123 حدیث درباره برقرارى عدالت اجتماعى در جهان توسط وى آمده است، 19 حدیث در مورد این که وى زمین را از شرک وکفر پاک مى نماید آمده است، 7 حدیث در مورد این که ایمان و امنیت واقعى در حکومت عادلانه اش حکمفرما خواهد گردید آمده است، 12 حدیث در مورد این که اسلام، شرق و غرب جهان را فرا خواهدگرفت نقل شده است، 7 حدیث در مورد این که بشر پیرو یک آیین خواهد گردید و همه در تحت لواى اسلام در خواهند آمد، نقل شده است، 7 حدیث در مورد این که با شمشیر قیام خواهد کرد ذکر شده است، 5 حدیث در مورد این که در دوران حکومت عدالت پیشه او، جهان آباد خواهد گردید و عقول مردمان کامل تر خواهد شد، نقل شده است، 23 حدیث در مورد این که معجزات و امتیازات پیامبران در او جمع است و به دست تواناى حضرتش ظاهر مى گردد، نقل شده است، 7 حدیث در مورد این که وقت ظهورش بر احدى از آحاد مردم معلوم نیست و هرکس وقت تعیین مى کند دروغگوست آمده است، 25 حدیث در مورد این که اصحاب خاص آن حضرت 313 نفرند و از اطراف و اکناف عالم به سرعت، به اندازه، یک چشم بر هم زدن نزدش جمع مى شوند نقل شده است، 29 حدیث در مورد این که حضرت عیسى (ع)در نماز به وى اقتدا مى نماید، بیان شده است، 27 حدیث در مورد این که منادى آسمانى حضرتش را به نام و نشان به جهانیان معرفى مى کن آمده است، و بالاخره 657 حدیث در مورد این که براى ظهور مبارک آن حضرت علایم و نشانه هایى خواهد بودکه پیش از ظهور مبارکش به وقوع خواهد پیوست، آمده است. (1)
  ___________________________________
 1. منتخب الاثر فصل دوم در ضمن 49 باب.