جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
تأليفات
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

اخبار >> مناسبت

شعر آقای حسامی در مورد حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی (قده)

                                    بسمه تعالي
مهمي آمد به نزدم ناگهاني                     بسي زيبا چو حور آسماني
تعجب كردم از زيبائي او                          لبش قند و قدش سر و معاني
به من فرمود اي داناي اسرار                    سؤالي دارم از تو گر بداني
مرا يك مشكلي افتاد در كار                     گره از كار بگشا گر تواني
كدامين مجتهد مي‌باشد اعلم                  كز او تقليد كرد در زندگاني
به شهر قم بحمدالله زيادند                      وليكن اعلم از آنها چداني
وجود جملگي در حفظ قرآن                      بسي كوشا چه ظاهر يا نهاني
كدامين فردشان باشند اعلم                    به تفسير و بحكمت هم معاني    
بفقه و ناسخ و منسوخ قرآن                     باسرار رموز و آنچه داني
خلاصه جانشين حجة حق                       امام غائب آن سرّ نهاني
بدو گفتم كه بنشين تا بگويم                     تو منما اين قدر شيرين زباني
اگر خواهي بمقصودت بري پي                   نباشد شك ترا اي يار جاني
تو در دامان فاضل دست انداز                    كه باشد آيت الله لنكراني
اگر تو خواستي جامع شرايط                    اگر خواهي براه دين نماني
تو بشنو از حسامي اين نصيحت                زدنيا تا سراي جاوداني
كه فاضل لنكراني جامع الشرط                  بسر دين و ايمان و معاني