جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
تأليفات
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

اخبار >> پیام

پيام مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمي فاضل لنکراني پيام معظم له در مورد سخنان و اتهامات بى اساس پاپ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 سخنان و اتهامات بى اساس پاپ که برحسب ظاهر رهبرى بخشى از مسيحيان را عهده دار است موجب تعجب و رنجش و نگرانى شديد گرديد. مع الاسف آنچه را که بيان نموده به هيچوجه با منطق و روح اسلام سازگارى ندارد و اين امر حاکى از آن است که چنين مطالبى را يا به او ديکته نموده اند و يا آنقدر نسبت به دين مبين اسلام جاهل و بى اطلاع است که بايد براى پيروان او تأسف خورد. در شرايطى که رهبران اديان آسمانى بايد با هوشيارى خود در دام استعمارگران و جنگ طلبان قرار نگيرند اين سؤال اساسى مطرح است که چرا چنين اتهامات واهى و بى اساس و دور از خرد و تاريخ را مطرح ساخته است؟ آگاهان به تاريخ اديان و خبيران به متون مقدس به خوبى مى دانند که امروزه مهمترين دليل معتبر بر اساس مسيحيت و سائر کتب و پيامبران آسمانى اسلام و قرآن کريم است. ما از ايشان دعوت مى کنيم تا مدتى در مدارس دينى و در خدمت اسلام شناسان واقعى زانوى ادب زده و آگاهى خود را نسبت به اين دين تحصيل نمايد. ما براى ايشان به راحتى اثبات مى کنيم که دين مبين اسلام دين رحمت و عطوفت است و از آيه هاى هميشه درخشان قرآن کريم و از مهمترين محکمات اين کتاب آيه شريفه (کتب على نفسه الرحمه) است. پاپ بايد ساليان درازى را در فهم همين آيه کوتاه از قرآن سپرى نمايد. گفتار او در باب جهاد ناشى از عدم درک حقيقت نورانى جهاد است و او جهاد اسلام را با آنچه را که آمريکا به نام تروريسم خلق نموده است، اشتباه گرفته است. تعجب آن است که چگونه کسى که خود را رهبر دين آسمانى مى داند در کلام خويش صريحا اراده خدا را به بهانه عقل و منطق انکار مى کند. به او توصيه مى نمايم در اين اواخر عمر دست از اين انحراف و توطئه برداشته و هدايت صحيحى را براى خود و مسيحيان رقم زند.

 

محمد فاضل لنکراني
25/06/85