Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 
Back Index  

M. 495- İstimna (mastürbasyon) haramdır; yani insanın kendisiyle bir şeyler yaparak meni getirmesi....

M. 496- Eğlence ve oyun meclislerinde söylenen avaz, şarkı haramdır. Ve eğer nuha, mersiye veya Kur'an şarkı şeklinde okunursa haramdır. Ama onları şarkı denmeyecek şekilde ve güzel sesle okursa sakıncası yoktur.

M. 497-Oyun kartları ve zar gibi örfe göre kumar aletlerinden sayılan şeylerle oynamak haramdır. Ama futbol gibi o yörenin adetlerine göre kumar sayılmayan oyunları oynamanın sakıncası yoktur. Satranç ve pasür gibi oyunlar eğer kumar sayılırsa haram, bunun dışında sakıncası yoktur.

M. 498- Cami, Hüseyniye ve toplantı yerleri dışında kutlama ve konuşmalarda haramdan uzak, meşru bir işi teşvik etmek için alkışlamanın sakıncası yoktur.

HATIRLATMA: Bu kitaptaki hükümler, gençlerin birinci derecede ihtiyaç duydukları meselelerdir.Genel olarak hükümleri içeren tam ilmihal kitabına müracaat edilmelidir.


[1] Mesihiler. Yahudiler ve zerdüşt olup islam hükümdarıyla anlaşma yapıp. Belirli miktarda vergi ödeyen ve fıkıh kitaplarında geçen özel şartları kabul eden, bunun karşılığında can ve mallarının korumada olduğu insanlara “zimmi kafir” denir.

Back Index