Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 
Back Index  

[1] - Şunu hatırlatmak gerekir ki, ücret, nezir, yemin ve ahd dolayısıyla faiz olan namazlarda gerçekte farz olan ücret, nezir, yemin ve ahd akdine sadık kalmaktır yoksa bu namazların kendisi farz değildir.
[2] - yıl boyunca bazı zamanlar şer'î ِğle saat 12'den bir kaç dakika ِnce, bazen de bir kaç dakika sonra olur (elbette bütün şehirlerde bِyle değildir.)
[3] - buna gِre, şer'i ضğleden yaklaşık 11 saat 15 dakika geçince akşam ve yatsı namazlarının vakti sona erer.
Back Index