Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 
Back Index Next

Gece Yarısı

M. 156- Gece yarısını,yani yatsı namazının son vaktini hesaplamak için,vacip olan  ihtiyat gereği gurup ile sabah ezanı arasındaki süreyi 2 ye bölmek gerekir.

NAMAZ VAKTİ HÜKÜMLERİ

M. 157- Günlük olmayan namazların belirli bir vakti yoktur ve namazın vacip olmasını sağlayan sebebe bağlıdır; mesela ayat namazı deprem, ay tutulması veya karşılaşılan hadiseye bağlıdır, meyyit namazı, bir Müslüman öldüğü zaman vacip olur.

M. 158- Eğer namazın tümü vaktinden önce kılınır veya bilerek vaktinden önce namaza başlarsa namaz batıldır. (eğer namaz vaktinde kılınırsa ıstılahta ona "eda" ve eğer namaz vaktinden sonra kılınırsa ıstılahta ona "kaza" denir)

M. 159- p>

M. 159- İnsan namazı belirlenen vaktinde kılmalıdır ve eğer bilerek vaktinde kılmaz ise günahkardır.

M. 160- İnsanın namazı ilk vaktinde kılması müstehaptır ve her ne kadar ilk vakte yakın olursa o kadar iyidir ancak geciktirmenin iyi bir sebebi olursa, mesela cemaatle kılmak için beklerse  sakıncası yoktur.

M. 161-Namaz vakti, namazın müstehaplarından bazılarını yerine getirdiği taktirde namazın farzlarından bir miktarının vakti dışında kılınmasına sebep olacak kadar dar olursa, o müstehapları yerine getirmemelidir. Mesela; kunut okunduğu zaman namazın bir miktarı vaktinden sonra kılınacaksa, kunut okumamalıdır.

M. 162- İnsanın, ikindi namazını öğle namazından sonra ve yatsı namazını akşam namazından sonra kılması gerekir. Eğer bilerek ikindi namazını öğle namazından önce ve yatsı namazını akşam namazından önce kılarsa namazı batıldır.

KIBLE

M. 163- Mekke-i muazzama şehrinde ve Mescid-ul Haram'da bulunan Kabe evi kıbledir. Namaz 5;bledir. Namaz ona doğru kılınmalıdır

M. 164- Mekke şehri dışında yaşayan veya daha uzak olan kimse, kıbleye doğru namaz kılıyor denecek şekilde olursa kafidir.

NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK

M. 165- Erkek namaz halindeyken, kimse görmezse bile avret yerini örtmeli. Göbekten dizlerine kadar örtmesi daha iyidir.

M. 166- Namaz halindeyken kadın, bütün bedenini örtmelidir. Ama, yüzün abdestte yıkanan miktarını, elleri bileklere kadar ve ayaklarını bileklere kadar örtmesi gerekmez. Gerçi örtülmesinin sakıncası yoktur.Kadınlar ve kızlar namazda ayaklarını bileklerine kadar örtmeyebilirler ama namahrem karşısında örtülmelidir.

M. 167- Namaz kılan kimsenin elbisesi bu şartları taşımalıdır:

       1- Temiz olmalı.(Necis olmamalı)

       2- Mubah olmalı.(Gasbi olmamalı)

       3- Murdar yani islami şartlara göre kesilmemiş hayvanın parçalarından olmamalı.Hatta kemer, şapka ve saat kayışı olsa bile…

       4- Eti yenilmesi haram olan hayvanların derisinden olmamalı.Kaplan ya tilki gibi…

       5 -Namaz kılan kimse erkek ise elbisesi halis ipek ve altın işlemeli olmamalıdır.

M. 168-  Namaz kılanın elbisesine ilaveten bedenin de temiz olması gerekir.

M. 169- İnsan beden veya elbisesinin necis olduğunu bilir,ama namaz sırasında unutup,onunla onunla namaz kılarsa,namazı batıldır.

M. 170- Aşağıdaki durumlarda namaz kılanın beden veya elbisesi necis olsa bile namazı sahihtir:

       1- Bedeninde bulunan yara, cerahet veya çıban vasıtasıyla elbisesi veya bedenine kan bulaşırsa ve onu temizlemek zahmetli olursa

       2- Beden veya elbisesi bir dirhemden daha az kana bulaşmış olursa.

       3- Necis elbise veya bedenle namaz kılmaya mecbur kalırsa. Örneğin temizlemek için su yoksa…Tevzih-ul Mesailin 819. meselesinde açıklanmıştır.

       4- Beden veya elbisesinin necis olduğunu bilmez ve namazdan sonra farkına varırsa

M. 171- Eğer namaz kılanın çorap ve eldiven gibi küçük elbiseleri necis olur ama bir murdarın veya eti haram hayvanın ezasından olmaz ise namazı sahihtir.

M. 172- Bir kaç şeyin, namaz kılanın elbisesinde bulunması müstehaptır: Çene altı sarık, aba giymek (özellikle imam olan kimse için), beyaz elbise giymek, en temiz elbiseler giymek, güzel koku sürmek ve akik yüzük takmak bunlardan bazılarıdır.

M. 173- Namaz kılanın elbisesinde bir kaç şey mekruhtur. Siyah, kirli ve dar elbise, üzerinde resim bulunan bir elbiseyi giymek ve yine elbisenin düğmesinin açık olması ve üzerinde resim bulunan yüzük takmak bunlardan birkaçıdır.

NAMAZ KILANIN MEKANI

M. 174-İnsanın namaz kıldığı mekanın şu özelliklere sahip olması gerekir:

       1- Namaz kıldığı yer mubah olmalıdır. (gasbedilmiş olmamalıdır)

       2- Yerin sabit olması. (otobüs ve benzeri gibi hareketli olmamalıdır)

       3- Kıyam, ruku ve secde gibi namazın farzlarını doğru olarak yerine getirebilecek bir yerde namaz kılmalıdır. Yani yer dar ve tavanı kısa olmamalıdır

       4- Namaz kılanın alnını koyduğu yer(secde mahalli) temiz olmalıdır.

       5- Namaz kılanın yeri necis ise beden veya elbisesine geçecek kadar ıslak olmamalıdır                        6- Namaz kılanın alnını koyduğu yer, dizlerinin bulunduğu yerden dört kapalı parmaktan daha fazla aşağı veya yüksek olmamalıdır. Ama eğer yerin eğimi az olursa sakıncası yoktur.

 M. 175-Haraket halindeyken insanın sarsılmasına sebep olmayan gemi, uçak, tren gibi araçlarda namazın şartlarına uyarak,örneğin kıble gibi,kılınmasının sakıncası yoktur.Ama kayık ve araba gibi insanın sarsılmasına sebep olan araçlarda,zorunluluk yada vakit darlığı halleri dışında namaz kılmak doğru değildir

M. 176- Namahrem kadın ve erkeğin kimsenin giremeyeceği bir yerde yalnız olarak bulunmaları ihtiyata aykırıdır, ihtiyat gereği orada namaz kılmamalılar ama eğer onlardan birisi namaz halindeyken diğeri gelirse kıldığı o namazın sakıncası yoktur.

M. 177- Günah toplantılarının bulunduğu yerde, örneğin şarap içilen, kumar oynanan, gıybet yapılan, saz ve benzeri şeylerin çalındığı yerlerde namaz kılmak ihtiyata aykırıdır.

M. 178- İnsan, edebe riayet etmeli, Peygamber ve İmam (a.s) kabirleri önünde namaz kılmamalıdır. Eğer namaz kılması saygısızlık olursa haram ve namazı batıldır.

M. 179- Farz namazların mescitte kılınması müstehaptır, mukaddes İslam şeriatında çok tavsiye edilmiştir.

CAMİ HÜKÜMLERİ

M. 180- Gelecek meselelerde camiye gitmenin ve orada namaz kılmanın önemini anlayacağız. Camiye çok gitmek ve özellikle cemaati olmayan camiye gitmek müstehaptır. Caminin komşusunun, bir özrü olmadıkça başka bir yerde namaz kılması mekruhtur. İnsanın, ilgisizlik yüzünden Müslümanların camisine gitmeyen kimse ile arkadaşlık kurmaması, onunla yemek yememesi, işlerinde onunla meşveret etmemesi, ona komşu olmaması ve ona kız verip almaması müstehaptır.

M. 181- Cami ile ilgili şu işler haramdır:

       ● Camiyi altınla süslemek.

       ● İnsan ve hayvan gibi ruhu olan şeylerin resimlerini yapmak.

       ● Cami bozulsa bile satmak.

       ● Camiyi necis etmek. Caminin necis olduğunu anlayan herkesin derhal onun necasetini gidermesi gerekir.

M. 182- Cami ile ilgili şu işler müstehaptır:

       ● Herkesten önce camiye gidip herkesten sonra camiden çıkmak

       ● Caminin lambasını yakmak

       ● Camiyi temizlemek

       ● Camiye girerken sağ ayakla girmek

       ● Camiden çıkarken sol ayakla çıkmak

       ● Güzel koku sürmek

       ● Temiz ve değerli elbise giymek

       ● Camiye girdiğinde tahhiyat ve camiye saygı niyetiyle iki rekat namaz kılması

M. 183- Cami ile ilgili şu işler mekruhtur:

       ● Camide namaz kılmadan orayı geçiş mahalli olarak kullanmak

       ● Camiye tükürük, sümük ve balgam atmak

       ● Çaresizlik dışında mescitte uyumak

       ● Ezan dışında sesi yükseltmek veya bağırmak.

       ● Camide alış veriş yapma.

       ● Dünya işleriyle ilgili konularda konuşmak.

       ● Soğan, sarımsak ve benzeri şeyleri yiyip ağız kokusu halkı rahatsız eden kimsenin camiye gitmesi mekruhtur.

Namaz İçin Hazırlık

Şimdi, abdest, gusül, teyemmüm, namaz vakitleri, namaz kılanın giyim ve mekanını öğrendikten sonra namaz kılmak için hazırlanıyoruz.

Ezan ve İkamet

M. 184- Erkek ve kadınların günlük farz namazlarından önce ezan okuyup sonra ikamet getirmeleri müstehaptır.

Ezan

       Dört defa: Allah-u Ekber

       İki defa: Eşhedü en  La ilahe illelllah

       İki defa: Eşhedu enne Muhammeden Resulullah           

       İki defa:   Eşhedu enne Aliyyen veliyullah

       İki defa:   Hayye ales selah

       İki defa:   Hayye alel-felah

       İki defa:   Hayye ala hayril amel

       İki defa:   Allah-u Ekber

       İki defa:   La ilahe illallah

     İkame

            İki defa:  Allah u Ekber

            İki defa:  Eşhedu enla ilahe illellah

            İki defa.  Eşhedu enne Muhammeden Resulullah

            İki defa:  Eşhedu enne Aliyen Veliyullah

            İki defa:  Hayye ales selah

            İki defa:  Hayye alel felah

            İki defa:  Hayye ala hayrilamel

            İki defa:  Gad gameti selah

            İki defa:  Allahu Ekber

           Bir defa:  La ilahe illallah

M. 185- Eşhedu enne Aliyyen veliyullah cümlesi ezan ve ikametin bir cüzü değildir. Ama Eşhedu enne Muhammeden rasulullah cümlesinden sonra iki defa kurbet kastıyla söylenmesi iyidir.

M. 186- Ezan ve ikamet namaz vakti girdikten sonra okunmalıdır. Eğer vaktinden önce okunursa batıldır.

M. 187- İkamet ezandan sonra okunmalıdır, eğer ezandan önce okunursa sahih değildir.

M. 188-Ezan ve ikame arasında çok fasıla bırakılmamalıdır.Eğer ezan ve ikame arasında normalden fazla fasıla olursa baştan okunmalıdır..

M. 189- Eğer bir cemaat namazı için ezan ve ikamet okunmuşsa, o cemaatle namaz kılan kimse kendi namazı için ezan okuyup ikamet getirmemelidir.

M. 190- Eğer bir insan cemaatle namaz kılmak için camiye gider ve cemaatin namazının bittiğini görürse o cemaat namazı için ezan okunup ikame getirilmişse, saflar bozulup cemaat dağılmadıkça kendi namazı için ezan okuyup ikamet getirmemelidir.

M. 191- Müstehap namazın ezan ve ikamesi yoktur.

M. 192- Çocuğun dünyaya geldiği ilk gün veya göbeği düşmeden önce sağ kulağına ezan okumaları ve sol kulağına da ikamet okumaları müstehaptır.

M. 193- Ezan okumak için belirlenen şahısın vakti tanıyan, adil, sesinin yüksek ve güzel olması müstehaptır.

NAMAZ AMELLERİ

M. 194- Namaz Allah-u Ekber denmesiyle başlayıp selam'la sona erer.

M. 195- Namazda yerine getirilen şeyler ya vaciptir yada müstehaptır.

M. 196- Namazın farzları 11dir . Bunlardan bazıları rükün bazıları da rükün değildir.

Namazın farzları şundan ibarettir:

       1- Niyet

       2- Kıyam(ayakta durmak)

       3- İftitah tekbiri (Namazın başlangıcında "Allah-u Ekber demek)

       4- Rüku

       5- Sücud (iki secde)

       6- Kıraat

       7- Zikir

       8- Teşehhüt

       9- Selam

       10- Tertip

       11- Muvalat (Namazın kısımlarını ara vermeden  peş peşe kılmak)

Namazın Rükünleri şunlardır:

       1- Niyet

       2- İftitah tekbiri

       3- İftitah tekbirin alındığı zamanki kıyam ile rükudan önce olan kıyam, (yani rüku'dan önce ayakta durmak)

       4-Rüku

       5-iki secde.

Rükun ve rükün olmayanlar arasındaki fark:

M. 197- Namazın rükunları onun esas parçalarından sayılmaktadır. Şöyle ki, namaz kılan bir kimse onları yapmaz veya herhangi birini fazla yaki fark:

M. 197- Namazın rükunları onun esas parçalarından sayılmaktadır. Şöyle ki, namaz kılan bir kimse onları yapmaz veya herhangi birini fazla yaparsa ister kasten olsun, ister sehven olsun, namaz batıl olur. Namazın rükun olmayan farzları eğer kasten fazla veya eksik olursa namaz batıldır; eğer yanlışlıkla fazla veya eksik olursa namaz batıl olmaz.

Back Index Next