Büyük Taklit Mercii
   Hayat Öyküsü
   Eserleri
   Ahkam ve Fetvalar
   Mesajlar
   Gençler İçin İlmihal
   Resimler
   Soru ve Cevaplar
   Alimlerin Hayat
   Vucuhat hakkında

   E-Mail Listing:


 
Back Index Next

NAMAZIN FARZLARI

Niyet:

M. 198- İnsan, namazın başlangıcından sonuna kadar ne namazı kıldığını bilmelidir. Ve yalnız Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek için kılmalıdır.

M. 199- İnsanın niyeti dile getirmesi gerekli değildir. Ama eğer diliyle de söylese sakıncası yoktur.

M. 200-Namaz, kesinlikle riya ve gösterişten uzak olmalıdır. Yani namazı yalnız Allah-u Teala’nın emrini yerine getirmek için kılmalıdır. Böylece bütün namaz ya da onun bir kısmı Allah rızasının dışında olan birşey için kılınsa, namaz batıldır.

İftitah Tekbiri:

M. 201- Geçtiği üzere namaz Allah-u Ekber demekle başlar ve ona iftitah tekbiri denir. (çünkü bu tekbirle yemek, içmek, gülmek ve ağlamak gibi yapabileceği yani helal olan işler haram olur)

M. 202- Namazın başlangıç (iftitah) tekbirini ve namaz arasındaki tekbirleri alırken elleri kulakların hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.

Kıyam:

M. 203- Kıyam yani ayakta durmak demektir. Namaz kılanın iftitah tekbirini ve kıraati, kıyam halinde ve bedenin hareketsiz olduğu zamanda okuması gerekir.

M. 204- Fatiha ve sureyi okuduktan sonra unutarak rüku' yapmadan oturur ve rüku yapmadığını hatırlarsa, tam doğrulacak şekilde ayağa kalkıp rükua gitmelidir; tam olarak ayağa kalkmadan rükua giderse rükudan önceki, kıyamı terk ettiğinden namazı batıldır.

M. 205- Ayakta iken, her iki ayağında yerde olması gerekir. Ama vücut ağırlığının her iki  ayağa verilmesi şart değildir. Ağırlığın tek ayak üzerinde olmasının sakıncası yoktur.

M. 206-Bir insan eğer namazda bastona dayanarak bile ayakta durmaktan aciz olursa oturmalı, eğer oturmaktan da aciz olursa yatarak namaz kılmalıdır.

M. 207- Rüku'dan sonra tamamen doğrulmak ve daha sonrada secdeye gitmek vaciptir. Eğer bu kıyam bilerek terk edilirse namaz batıl olur.

Kıraat (Okuma)

M. 208- Günlük farz namazların birinci ve ikinci rekatlarında, insan önce Hamd ve ondan sonra tam bir süre okumalıdır. (Tevhid süresi gibi) Namazın üçüncü ve dördüncü rekatında sadece bir fatiha veya tesbihat-ı erbaa okumalıdır. Vacip olan ihtiyata göre tesbihat üç sefer okunmalıdır.

Tesbihat-ı erbaa: subahanellahi velhemdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber.

Kıraat Hükümleri

M. 209- Namazın üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha veya tesbihatı sessiz okumak, erkek ve kadına farzdır.

M. 210- Öğle ve ikindi namazlarında fatiha ve süreyi yavaş okumak kadın ve erkeğe farzdır.

M. 211- Erkek; sabah, akşam ve yatsı namazlarının birinci ve ikinci rekatında fatiha ve sürenin bütün kelimelerini sesli okumalıdırlar. Kadınlar ise seslerini namahrem duymayacaksa yüksek sesle okuyabilirler, ama farz olan ihtiyata göre sessiz okumalıdırlar.

M. 212- Eğer sesli okuyacağı namazları kasten sessiz ve sessiz okuyacağı namazları kasten sesli okursa, namazı batıldır. Fakat unutkanlık yüzünden ya da şer'i hükmünü bilmemesinden olursa namazı sahihtir.

M. 213- Eğer fatiha ve sureyi okurken yanlışlık yaptığını anlarsa, okuduğu kısmı ikinci defa okuması gerekmez. (mesela sesli okuyacağı yeri sessiz okumuşsa)

M. 214- İnsan, yanlışlık yapmamak için namazı öğrenmelidir. Doğrusunu öğrenmeye asla imkanı olmayan bir kimse, nasıl gücü yetiyorsa öyle kılmalıdır. Böyle bir kimse müstehap ihtiyat gereği namazını cemaatle kılmalıdır.  

Rüku:

M. 215- Her rekatta, kıraatten sonra eller diz kapaklarına ulaşacak şekilde eğilmek gerekir; bu amele rüku denir. Ve rüku halinde zikir söylemesi vaciptir.

M. 216- İnsan rüku'da hangi zikri söylerse yeterlidir, ama üç kere "Subhanellah" veya bir kere "subhane rabbiyel azimi ve bi-hamdih" den daha az olmaması şarttır.

M. 217- Rüku'da farz olan zikri söylerken bedenin sakin olması gerekir.

M. 218- Rüku miktarı eğilmeden ve beden sakinleşmeden önce bilerek rüku zikrini okursa, namazı batıldır.

M. 219- Farz olan zikir tamamlanmadan önce başını bilerek rükudan kaldırırsa, namazı batıldır.

SECDE                 

M. 220- Namaz kılan kimse, farz ve müstehap namazların her rekatında rüku'dan sonra iki secde yapmalıdır.

M. 221- Secde, alnın, her iki elin içinin, her iki diz kapağının ve iki ayağın başparmaklarının ucunun yere konmasıdır. Ve secde halinde zikir söylemek vaciptir.

M. 222- Secdede her hangi bir zikri söylemek yeterlidir. Ama zikrin miktarı üç kere "Subhanellah" veya bir kere "Subhane rabbiyel a'la ve bi-hamdih"den az olmamalıdır.

M. 223- Secdelerde farz olan zikri okurken bedenin sakin olması gerekir.

M. 224- Alnı yere değmeden ve bedeni sakinleşmeden ,bilerek secdeye ait zikri olursa,namazı batıldır ama yanlışlıkla secdenin zikrini söyler ve başını secdeden kaldırmadan da yanlışlığını anlarsa, bedeni sakin olduğu halde zikri yeniden söylemelidir.

M. 225- Birinci secdenin zikrini tamamladıktan sonra oturmalı ve beden sakinleştikten sonra ikinci secdeye gitmelidir.

M. 226- Zikir tamamlanmadan bilerek  başını secdeden kaldırırsa namaz batıldır.

M. 227- Secdenin zikrini söylerken, yedi uzuvdan birini kasten yerinden kaldırırsa namazı batıl olur, ama zikri okumakla meşgul değilken, alnından başka uzuvlarını yerden kaldırır ve yeniden koyarsa sakıncası yoktur.

M. 228-Ayağın baş parmağıyla beraber  diğer parmaklarıda yere değerse sakıncası yoktur.

M. 229- Namaz kılan insan yere ve yenilecek şeyler dışında yerden biten ağaç kurusu ve ağaç yaprağı gibi şeylere secde etmelidir.

M. 230- Yine altın, gümüş, akik, firuze gibi madeni şeylere secde yapmak batıldır.

M. 231- Yerden bitip hayvan yiyeceği olan ot ve saman gibi şeylere yapılan secde sahihtir.

M. 232- Pamuktan yapılan kağıt üzerine secde yapmanın sakıncası yoktur. .

M. 233- Secde için en iyi şey, Hazret-i seyyidü'ş şüheda (İmam Hüseyin) (a.s) toprağıdır, ondan sonra toprak, topraktan sonra taş ve taştan sonra bitkidir.

Normal Şekilde Secde

Edemeyen Kimsenin Vazifesi:

M. 234- Alnını yere ulaştıramayan kimse, eğebildiği kadar eğmeli ve yüksek bir şey üzerine koyduğu mühüre veya üzerine secde sahih olan şeye "secde ediyor" denecek şekilde alnını koymalıdır. Ama ellerin içini, dizlerine veya ayak parmaklarını normal şekilde yere ya da masanın üzerine koymalıdır.

M. 235-Secde için hiç eğilemeyen kimse, secde için oturmalı ve başıyla işaret etmelidir. Ama farz olan ihtiyata göre mühürü biraz kaldırıp alnını ona koymalıdır.

Kur'an'da Farz Olan Secdeler

M. 236- Kur'an-ı Kerim'in dört suresinin her birinde secde ayeti vardır. İnsan secde ayetlerinden birini okursa veya dinlerse hemen secde yapması gerekir.

M. 237- Secde ayeti olan süreler:

       ● Secde süresi 15'nci ayet

       ● Fussilet süresi 37'nci ayet

       ● Necm süresi 62'nci ayet

       ● Alak süresi 19'nci ayet

M. 238- EğNecm süresi 62'nci ayet

       ● Alak süresi 19'nci ayet

M. 238- Eğer unutursa, aklına geldiği zaman secde yapması farzdır.

M. 239- Secde ayetini, radyo, televizyon veya teyp kasetinden duyarsa farz olan ihtiyata göre secde yapmalıdır.

M. 240- Eğer secde ayetini megafon gibi insanın sesini ulaştıran şeylerden duyarsa secde etmesi vaciptir.

M. 241- Kur'an'ın farz olan secdesi niyetiyle alnını yere koyarsa, zikir etmese bile kafidir. Zikir söylemek müstehaptır.

TEŞEHHÜT

M. 242-İnsan, bütün vacip namazların ikinci rekatlerinde ve son rekatında secdeden sonra oturmalı ve bedeni sakin olduğu halde teşehhüd okumalıdır. Yani: Eşhedu Enla İlahe İllallah-u Vehdehu la Şeriykeleh ve Eşhedu Enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme selli ala muhammedin ve al-i muhammed demelidir.

Namazın Selamı

M. 243- Namazın son rekatındaki teşehhüdden sonra, oturduğu halde ve bedeni sakinken selam verip namazı bitirmesi gerekir. Ama ilk önce şöyle demesi müstehaptır: Esselamu eleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuh. Sonra şunu söylemesi vaciptir: Esselamu eleykum ve rahmetullahi ve berakatuh.

Veya Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin Esselamu eleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.

Tertip:

Namazın şu tertiple yerine getirilmesi gerekir:

M. 244- Niyet, iftitah tekbiri, kıraat, rüku, secdeler ve ikinci rekattan sonra teşehhüd ve son rekatta teşehhütten sonra selam vermelidir.

Muvalat:

M. 245- Muvalat yani (Namazın farzlarının, cüzlerinin peş peşe ve fasılasız olması)

M. 246- Eğer bir insan namazdaki ameller arasında namaz kılıyor denmeyecek kadar fasıla bırakırsa, yanlışlıkla olsa bile namaz batıl olur.

M. 247- Rüku, secdeleri ve kunutu uzatmak ve büyük süreleri okumak, muvalatı bozmaz.

Kunut:

M. 248- Farz ve müstehap namazların hepsinde, ikinci rekatın rükusundan önce kunut okumak müstehaptır. Yani ellerini kaldırıp yüzünün hizasında tutarak dua ve zikir etmelidir.

M. 249- Kunutta herhangi bir zikri okumak, hatta bir "Sübhanellah" bile olsa yeterlidir.

Şu zikri okumak daha iyidir:

Rebbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına ezabennar.

Namazın Takibatı

Tak'ib namazın selamından sonra dua, Kur'an veya zikirle meşgul olmak demektir.

M. 250- Takibatı kıbleye doğru okumak daha iyidir.

M. 251- Ta'kibin Arapça olması gerekli değildir. Ama dua kitaplarında tavsiye edilen duaları okuması daha iyidir.

M. 252- Çok tavsiye edilen ta'kiblerden biri Hz. Zehra (s.a)'nın tesbihidir, ki şu şekilde okunmalıdır:

       34 defa "Allah-u Ekber"

       33 defa "Elhamdülillah"

       33 defa "Sübhanellah"

NAMAZI BOZAN ŞEYLER

M. 253- On iki şey namazı bozar ve onlara namazı bozan şeyler denir:

       1-Namaz esnasındayken namaz şartlarından birinin yok olması; mesela, namazdayken mekanın gasp olduğunu anlarsa namazı batıl olur. (elbise ya da bedenin necis olması)

       2-Namazdayken bilerek veya unutarak veya çaresizlik yüzünden abdest veya guslü eya unutarak veya çaresizlik yüzünden abdest veya guslü batıl eden bir şey ortaya çıkarsa, mesela, idrar gelirse namaz batıl olur, ama idrar veya büyük abdestini tutamayan kimseden namaz esnasında idrar veya gait çıkarsa eğer abdest hükümlerinde söylendiği üzere hareket etmiş olursa namazı batıl olmaz. Yine namaz esnasında müstehaze kadından bir kan gelirse, ama istihaze hükümlerine göre amel etmişse namazı sahihtir.

       3- Ellerini üst üste koymak (Namazda eli bağlamak)

       4- Fatiha suresi okunduktan sonra "Amin" demek.

       5- Yüzünü kıbleden çevirmek

       6- Konuşmak

       7- Sesli olarak ve kahkahayla gülmek.

       8- Ağlamak.

       9-Namazın şeklini bozan hareketler.

       10- Yemek ve içmek.

       11- İki veya üç rekatlı namazların rekatlarında ya da dört rekatlı namazların ilk iki rekatında şüpheye düşmek.

       12- Namazın rüknünü kasten veya unutkanlıkla eksik veya fazla yapmak.

                  

NAMAZI BOZAN ŞEYLERİN HÜKMÜ 

Konuşmak

M. 254-Namazı kılan kimse manası olan bir kelime söylerse ister bir harften oluşsun ister daha fazla ve onunla bir şey anlatmak isterse namazı batıl olur..

 255- Eğer yanlışlıkla veya farkına varmadan söylerse yani namazda olduğunun farkına varmazsa namazı batıl olmaz.

M. 256- Namazda öksürmenin veya hapşırmanın sakıncası yoktur.

M. 257- Namaz kılan birisi başkasına selam vermemelidir, ama eğer bir başkası ona selam verirse, cevapta "selam" kelimesini önde kullanmalıdır. Mesela, "Es-selamu aleykum "veya "Selamun Aleykum" demeli ve "Aleykum us-selam" dememelidir.

Gülmek ve Ağlamak

M. 258- Namazı bozan şeylerden biride bilerek yüksek sesle gülmek veya dünya işleri için sesli ağlamaktır. Ama Allah  ve Ahiret korkusundan olursa sakıncası yoktur. Hatta en iyi ameldir.

M. 259- Gülümsemek namazı batıl etmez.

Kıbleden Yüzünü Çevirmek

M. 260- Eğer bilerek kıbleye doğru dönmemiş denecek kadar yüzünü kıbleden çevirirse namazı batıl olur.

M. 261- Kasten veya unutkanlıkla arkasını kıbleye dönmek ya da sağ ve sol tarafını kıbleye döndürmek namazı batıl eder.

Yemek ve İçmek

M. 262-Namazı bozan bir diğer şey de yemek ve içmektir. Namaz esnasında, namaz kılmıyor denecek şekilde yemek ve içmek namazı bozar.

M. 263- Eğer namazın şekli bozulmayacak şekilde yiyip içse  bile farz olan ihtiyata göre namaz batıldır.

NAMAZIN ŞEKLİNİ BOZAN HAREKETLER

M. 264- Mesela, alkışlamak, oynamak, hoplamak gibi namazın şeklini bozan hareketler, ister az olsun ister çok, ister bilerek olsun ister unutkanlıkla namazı bozar.

M. 265- Eğer namazdayken, namaz kılma halinden çıkacak kadar sessiz kalırsa namazı batıl olur.

M. 266- Farz namazı ihtiyari olarak bozmak haramdır;fakat malı korumak ve mal veya cana gelecek zararı önlemek için sakıncası yoktur.

M. 267-Bir başkasına olan borcunu ödemek için namazı bozmanın aşağıdaki şartlarla sakıncası yoktur:1-Namaz sırasında borcunu ödeyemez.2-Alacaklı alacağını isterse.3-Namaz için vakit varsa yani borcunu ödedikten sonra namazını vaktinde kılacaksa…

Back Index Next