جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام جوانان
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 117)

پنجم: گريستن.
ششم: رو برگردان از قبله.
هفتم و هشتم: خوردن و آشاميدن.
نهم: انجام دادن كارى كه صورت نماز را برهم بزند.
دهم: كم يا زياد كردن اركان نماز.
يازدهم: دست بر روى هم گذاشتن.
دوازدهم: آمين گفتن بعد از حمد.

احكام مبطلات نماز

* سخن گفتن
مسأله  : اگر نمازگزار عمداً كلمه اى بگويد كه داراى معنى باشد خواه يك حرف باشد يا بيشتر، و بخواهد با آن معنايى را برساند، نمازش باطل مى شود.
مسأله  : اگر از روى فراموشى سخن بگويد; يعنى متوجه نبود كه در حال نماز است، نماز باطل نمى شود.
مسأله  : سرفه كردن و عطسه كردن نماز را باطل نمى كند.
مسأله  : در نماز نبايد به كسى سلام كرد، ولى اگر كسى به نماز گزار سلام كند، واجب است جواب او را بدهد، و بايد در جواب، سلام را مقدّم دارد; مثلا بگويد «سلام عليكم» و نبايد «عليكم السلام» بگويد.
* خنديدن و گريستن
مسأله  : اگر نمازگزار عمداً خنده با صدا كند يا براى كار
(صفحه 118)

دنيايى عمداً با صدا گريه كند نمازش باطل مى شود ولى اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند اشكال ندارد بلكه از بهترين اعمال است.
مسأله  : لبخند زدن نماز را باطل نمى كند.
* روى از قبـله برگرداندن
مسأله  : اگر عمداً به قدرى روى خود را از قبله برگرداند كه نگويند رو به قبله است، نمازش باطل است.
مسأله  : اگر عمداً يا سهواً پشت به قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد، نمازش باطل است.
* خوردن و آشاميدن
مسأله  : اگر نمازگزار چيزى بخورد يا بياشامد به طورى كه نگويند نماز مى خواند، نمازش باطل است.
مسأله  : اگر نمازگزار چيزى بخورد يا بياشامد هرچند صورت نماز بهم نخورد، بنابر احتياط واجب نمازش باطل مى شود.
* برهم زدن صورت نماز
مسأله  : اگر در بين نماز كارى كند كه صورت نماز را بر هم زند; مثل دست زدن، به هوا پريدن و مانند اينها، هر چند از روى فراموشى باشد، نماز باطل مى شود.
مسأله  : اگر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه از
(صفحه 119)

صورت نماز خارج شود، نمازش باطل مى شود.
مسأله  : رها كردن نمازِ واجب (شكستن نماز) حرام است، مگر درحال ناچارى، مانند اين موارد: حفظ جان، حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى و بدنى.
مسأله  : شكستن نماز براى پرداخت بدهى مردم با اين شرايط اشكال ندارد:
1 ـ در بين نماز نمى تواند بدهى را بپردازد.
2 ـ طلبكار، طلب خود را مى خواهد.
3 ـ وقت نماز تنگ نيست، يعنى مى تواند پس از پرداخت بدهى، نماز را در وقتِ آن بخواند.
مسأله  : شكستن نماز براى حفظ مالى كه اهميّت ندارد، مكروه است.
مسأله  : برخى از چيزهايى كه در نماز مكروه است، عبارتند از:
1 ـ برهم گذاشتن چشمها.
2 ـ بازى كردن با انگشتان و دستها.
3 ـ سكوت كردن در هنگام خواندن حمد يا سوره و يا ذكر، براى شنيدن حرف كسى.
4 ـ هر كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد.
5 ـ برگرداندن صورت به طرف راست يا چپ به مقدار كم (چون مقدار زياد آن نماز را باطل مى كند).

(صفحه 120)

ترجمه اذان و اقامه

* «اَللهُ اَكْبَرُ».
خدا از همه چيز و همه كس بزرگتر است.
* «اَشْهَدُ اَن لااِلهَ اِلاَّ اللهُ».
گواهى مى دهم كه جز آفريدگار جهان خدايى نيست.
* «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ».
گواهى مى دهم كه محمّد(صلى الله عليه وآله) پيغمبر خدا است.
* «حَيَّ عَلَى الصّلاةِ».
بشتابيد به سوى نماز.
* «حَيَّ عَلَى الفَلاح».
بشتابيد به سوى رستگارى.
* «حَيَّ عَلَى خَيرِالعَمَلِ».
بشتابيد به سوى بهترين كارها.
* «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ».
نماز برپا شد.
* «اَللهُ اَكْبَرُ».
خدا از همه بزرگتر است.
* «لااِلهَ اِلاَّ اللهُ».
جز آفريدگار جهان خدايى نيست.

ترجمه نماز

* تكبيرة الاحرام: «اَللهُ اَكْبَرُ».
خداوند از هر كس و هر چيز بزرگتراست.
(صفحه 121)

* حمد: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ».
بنام خداوند بخشنده مهربان.
* «اَلْحَمْدُلله رَبّ ِ ا لْعالَمينَ».
ستايش، مخصوص خدا، پروردگار جهانيان است.
* «الرّحمنِ الرَّحيمِ».
خداى بخشنده مهربان.
* «مالِكِ يَوْمِ الدّينِ».
صاحب روز پاداش (قيامت).
* «ايّاكَ نَعْبُدُ وَ ايّاكَ نَسْتَعينُ».
تنها تو را مى پرستيم و تنها از تو كمك مى خواهيم.
* «اِهْدناالصِّراطَ الْمُستَقيمَ».
ما را به راه راست هدايت فرما.
* «صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم».
راه آنانكه به آنها نعمت دادى.
* «غَيْرِالْمَغضُوبِ عَلَيْهِم وَلاالضّالّينَ».
نه راه كسانى كه بر آنها خشم شده و نه گمراهان.
* سوره: «بِسْمِ ا للهِ ا لرَّحْمنِ ا لرَّحيمِ».
بنام خداوند بخشنده مهربان.
* «قُل هُوَاللهُ اَحَدٌ».
بگو اوست خداى يكتا.
* «اللهُ الصَّمَدُ».
خداى بى نياز.
* «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يوُلَدْ».