جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام جوانان
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 87)

قرار دهد (وهمچنين در مؤسسه يا اداره اى) حكم مسجد
ندارد.
مسأله  : توقف در حرم امامزاده ها در حال جنابت اشكال ندارد، ولى توقف در مساجدى كه معمولاً كنار حرم ها ساخته اند، حرام است.

غسل ميت

مسأله  : هرگاه مسلمانى از دنيا برود، بايد او را غسل دهند، كفن كنند و بر او نماز بخوانند، سپس دفن كنند.

غسل مس ميت

مسأله  : اگر كسى جايى از بدن خود را به بدن انسان مرده اى كه سرد شده و غسلش نداده اند برساند، بايد غسل مَسّ ميت كند.

غسلهاى اختصاصى دخترها و بانوان

مسأله  : سه غسل از غسلهاى واجب; يعنى غسل حيض، استحاضه و نفاس، تنها بر دخترها و بانوان واجب مى شود و سبب اين غسلها خونى است كه از رحم بيرون مى آيد و هر يك احكام خاصى دارد.

  • 1 . براى آشنايى با احكام اموات مى توانيد به رساله توضيح المسائل، مسأله 541 به بعد مراجعه كنيد.

(صفحه 88)

غسل حيض (قاعدگى)

مسأله  : زمانى كه خونريزى قاعدگى (رِگل) قطع شود، زن بايد براى نماز و ساير كارهايى كه نياز به طهارت دارد غسل كند.
مسأله  : خونريزى قاعدگى قبل از بلوغ اتفاق نمى افتد و اگر دخترى قبل از بالغ شدن خونى ببيند، حكم حيض ندارد.
مسأله  : دوره قاعدگى كمتر از سه روز نيست، پس اگر جريان خون قبل از سه روز قطع شود حكم حيض ندارد.
مسأله  : دوره قاعدگى بيش از ده روز طول نمى كشد و چنانچه خونريزى بيش از ده روز طول بكشد، تمام آن حكم حيض را ندارد.
مسأله  : خون حيض معمولاً غليظ، گرم و پر رنگ است و با فشار و كمى سوزش مى آيد.
مسأله  : در مدت قاعدگى اين كارها بر زن حرام است:
* نماز و طواف كعبه.
* كارهايى كه بر جنب حرام است، مانند توقّف در مسجد.
مسأله  : در ايام قاعدگى نماز و روزه واجب نيست و نمازها قضا ندارد ولى قضاى روزه ها را بايد بجا آورد.
مسأله  : غسل حيض با غسل جنابت تفاوتى ندارد

  • 1 برخى از كارهاى ديگر نيز حرام است كه براى آشنايى با آنها مى توانيد به رساله توضيح المسائل، مسأله 451 مراجعه كنيد، همچنين كارهايى كه بر جنب حرام است در مسأله 121 همين رساله بيان شد.

(صفحه 89)

مگر در نيّت.
مسأله  : با غسل حيض مى توان نماز خواند، هر چند بهتر است علاوه بر غسل، وضو هم بگيرد.

غسل استحاضه

مسأله  : يكى ديگر از خونهايى كه گاهى اوقات از رحم دختر يا زن بيرون مى آيد «استحاضه» است.
مسأله  : خون استحاضه معمولاً زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ نيست، ولى ممكن است گاهى اوقات پر رنگ و گرم و غليظ باشد و با فشار بيرون آيد.
مسأله  : خون استحاضه بر اساس كمى و زيادى آن به سه دسته تقسيم مى شود: اگر بسيار كم باشد غسل ندارد ولى وضو را باطل مى كند و اگر كم نباشد غسل نيز واجب مى شود كه جهت آشنايى با موارد آن و احكام هريك، دخترها بايد به رساله توضيح المسائل، مسأله 394 به بعد مراجعه كنند.

غسل نفاس

مسأله  : غسل نفاس مربوط به ولادت فرزند است و در زمان ديگرى ديده نمى شود زن پس از خون ريزى زايمان بايد اين غسل را انجام دهد

  • 1 . براى آشنايى بيشتر به مسأله 508 به بعد از رساله توضيح المسائل مراجعه كنيد.

(صفحه 90)تيمُّـممسأله  : در اين موارد بايد بجاى وضو و غسل، تيمم كرد:
* آب نباشد و يا دسترسى به آن نداشته باشد.
* آب براى انسان ضرر داشته باشد; مثلاً به سبب استعمال آب مرضى در او پيدا مى شود يا بيماريش شدّت مى يابد و يا دير خوب مى شود.
* اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، خودش يا همسرش يا فرزندانش يا رفيقش يا كسانى كه به او مربوطند و يا هر كسى كه حفظ جانش بر او واجب است از تشنگى بميرند يا مريض شوند و يا به قدرى تشنه شوند كه تحمّل آن سخت است (حتى حيوانى كه در اختيار اوست).
* بدن يا لباس او نجس است و آب بيش از تطهير و شستن آن ندارد و لباس ديگرى هم ندارد.
* وقت به قدرى تنگ باشد كه اگربخواهدوضوبگيرديا غسل كند، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى شود.

(صفحه 91)

كيفيت تيمم

مسأله  : در تيمم پنج چيز واجب است:
1 ـ نيّت.
2 ـ زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است.
3 ـ كشيدن هر دو دست بر تمام پيشانى و دو طرف آن، از جائى كه موى سر مى رويد تا روى ابروها و بالاى بينى.
4 ـ كشيدن كفِ دستِ چپ بر تمام پشت دست راست.
5 ـ كشيدن كف دست راست بر تمام پشت دست چپ (انگشتان هم جزو كف دست مى باشند).
مسأله  : براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده، بايد مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح كند، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست.
مسأله  : انسان بايد براى تيمم، انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر مانع ديگرى نيز در پيشانى يا دستها وجود دارد، برطرف كند.
مسأله  : تمام كارهاى تيمم بايد با قصد تيمم و براى اطاعت دستور خداوند انجام شود و همچنين بايد معلوم كند كه تيمم بجاى وضو است يا غسل. و اين همان نيّت تيمّم است.

چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است

مسأله  : تيمم بر خاك، ريگ، كلوخ و سنگ و گِل پخته مثل آجر، اگر پاك باشد صحيح است.