جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام جوانان
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 168)

مسأله  : اگر كسى كه كفش او را برده اند، احتمال دهد كه عمداً كفش او را نبرده اند يا احتمال دهد كفشى كه مانده، مالِ كسى نيست كه كفش او را برده، و دسترسى به او نيست، بايد صاحبش را جستجو كند و چنانچه از پيدا كردن وى نااميد شود، در صورتى كه قيمت آن از 6/12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد مى تواند براى خود بردارد و اگر بيشتر باشد بايد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.

(صفحه 169)


غَصـب«غصب» آن است كه انسان، به ناحق و از روى ظلم و ستم، بر اموال ديگران يا حقوق آنان مسلط شود.
غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود.
مسأله  : اگر انسان چيزى را غصب كند، علاوه بر آنكه كار حرامى كرده، بايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.
مسأله  : اگر چيزى را كه غصب كرده، خراب كند، بايد تفاوت قيمت آن را هم بدهد.
مسأله  : اگر چيزى را كه غصب كرده، تغييرى در آن داده كه از اولش بهتر شده باشد; مثل اينكه دوچرخه غصب شده را تعمير كرده، اگر صاحب مال بگويد: آن را به همين صورت بده، بايد به او بدهد، و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، و حق ندارد آن را تغيير دهد كه مثل اولش بشود.

(صفحه 170)


خوردن و آشاميدنخداوند بزرگ طبيعتِ زيبا و بعضى حيوانات و ميوه ها و سبزيجات را در اختيار انسان ها قرار داده است، تا از آنها براى خوردن و آشاميدن و پوشاك و مسكن و ساير نيازهاى خود استفاده كنند، ولى براى حفظ جان انسانها و سلامتى جسم و روح آنها و بقاى نسل و احترام به حقوق ديگران، قوانين و مقرراتى قرار داده است كه در اين قسمت با برخى از آنچه كه در رابطه با خوراكيها و آشاميدنى ها است، آشنا مى شويد

.

مسأله  : خوردن چيزى كه موجب مرگ مى شود يا براى انسان ضرر كلى دارد، حرام است.
مسأله  : خوردن و آشاميدنِ چيز نجس حرام است.
مسأله  : خوردن گِل حرام است.
مسأله  : خوردن كمى از تربت سيدالشهدا(عليه السلام) براى شفا يافتن اشكال ندارد، ولى بهتر است كه تربت را در مقدارى آب حل نمايند تا مستهلك شود و بعد آن را بياشامد.
مسأله  : بر هر مسلمانى واجب است مسلمان ديگرى را
(صفحه 171)

كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، غذا و آب داده و از مرگ نجات دهد.

آداب غذا خوردن

مسأله  : اين كارها در رابطه با غذا خوردن مستحب است:
1 ـ دستها را قبل از غذا و پس از آن بشويد.
2 ـ در اوّل غذا «بِسم الله» و در پايان «اَلحمدُلله» بگويد.
3 ـ با دست راست غذا بخورد.
4 ـ لقمه را كوچك بردارد.
5 ـ غذا را خوب بجود.
6 ـ ميوه ها و سبزيجات را پيش از خوردن با آب بشويد.
7 ـ اگر چند نفر سر سفره نشسته اند، هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد.
8 ـ ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد.
مسأله  : اين كارها در رابطه با غذا خوردن مكروه است:
1 ـ در حال سيرى غذا خوردن.
2 ـ پرخورى (زياد غذا خوردن).
3 ـ نگاه كردن به صورت ديگران هنگام غذا خوردن.
4 ـ خوردن غذاى داغ.
5 ـ فوت كردن به غذايى كه مى خورد.
6 ـ پاره كردن نان با كارد.

(صفحه 172)

7 ـ گذاشتن نان زير ظرف غذا و هر گونه بى احترامى به آن.
8 ـ دور انداختن ميوه، پيش از آنكه كاملاً آن را بخورد.

آدابِ آب نوشيدن

مسأله  : در نوشيدن آب اين امور مستحب است:
1 ـ در روز، ايستاده آب بخورد.
2 ـ پيش از آشاميدن آب «بِسمِ الله» و بعد از آن «الحَمدُلله» بگويد.
3 ـ به سه نفس آب بياشامد.
4 ـ پس از آشاميدن آب، حضرت امام حسين(عليه السلام) و خاندان و ياران او را ياد و قاتلان ايشان را لعن كند.
مسأله  : در نوشيدن آب اين امور مكروه است:
1 ـ زياد آشاميدن.
2 ـ آشاميدن آب بعد از غذاى چرب.
3 ـ با دست چپ آب نوشيدن.
4 ـ در شب، ايستاده آب نوشيدن.